Koučování

Koučování nabízím klientům, kteří rádi rozhodují o svých životních krocích, přebírají za ně odpovědnost a cítí se kompetentní pro nastavení osobnostních změn. Své služby nabízím dospělým lidem i lidem mladšího věku.

Zaměřuji se na:

  • životní koučink (life coaching), který pomáhá v oblasti osobnostního rozvoje, soukromého života, vztahů, způsobu komunikace, nalezení hodnot a smyslu života, zvyšování sebevědomí.
  • kariérový koučink (career coaching) který pomáhá při hledání nového zaměstnání, při zvyšování výkonnosti a efektivity práce; v případě zájmu jej propojuji s přípravou na výběrová řízení a zjišťováním osobnostních předpokladů pro konkrétní pozice.

Sebepoznání osobnostních a profesních předpokladů

Pro odhalení osobnostních a profesionálních předpokladů využívám speciální psychologické vyšetření osobnostního profilu metodikou PSSImetodikou HDS, se kterou se můžete setkat při výběrových řízeních u vysokých manažerských pozic a selekci pilotů, jak v zahraničí, tak v České republice.

Tímto způsobem nahlédnete na skryté, potenciální rizikové vzorce svého chování, které nevědomě a negativně ovlivňují jak váš výkon, tak vztahy s druhými. Objevují se nejčastěji v obdobích stresu nebo naopak v období, kdy se člověk cítí naprosto jistý, uvolněný a bezpečně. Přínosem zmapování případných rizik, je možnost nastavení přiléhavého rozvoje k eliminaci daných faktorů.

Koučování

Koučování, které má základ ve francouzském slově Coach – kočár, který byl jedinečným dopravním prostředkem a symbolizoval možnost dostat se z bodu A do bodu B. Tento proces posunu využívají ti lidé, kteří se rozhodli dojít ke splnění svých cílů, udělat ve svém životě změnu, uskutečnit své tužby nebo stojí před důležitým rozhodnutím. Jen v tuto chvíli nevědí sami jak.

Jako kouč s Vámi udržuji při práci rovnocenný vztah a vedu Vás k uvědomění a využití skrytých možností. Nenabízím Vám rady, ale cestu pro:

  • zvyšování přesvědčivosti
  • realizaci Vašich potřeb, 
  • posilování sebevědomí  
  • přijímání osobní zodpovědnosti
  • nastartování sebe-disciplíny a pevné vůle

Cestu, která je sama o sobě cílem, protože na ní sbíráte nové zkušenosti. Jako Váš průvodce se pak v jednu chvíli odpojím a Vy půjdete dál vlastním tempem i cestou, ale již obohaceni o nástroje a změny, které v průběhu koučování dosáhnete.

Povedu s Vámi dialog výhradně formou otevřených otázek a budu Vás z pozice pozorovatele doprovázet na cestě nitrem, Vašimi doposud neobjevenými zdroji. Budu Vám pomáhat překonávat překážky, objevovat nové myšlenky a nápady. Vhodně formulovanými dotazy Vám umožním pohled na situaci z nového úhlu, tj. nadhled. Zaměřuji se tak na řešení, nikoli na samotný problém.