Metodika

Metodika představuje soubor metod, které slouží k optimalizaci výkonu a zároveň ke zvyšování životní spokojenosti.

Koučování

Vede k tomu, aby se lidé neobraceli do minulosti; neléčí následky, ale pomáhá definovat a rozvíjet situace, které vedou k trvalým a žádoucím změnám. Budu vás povzbuzovat k pohledu do budoucna – minulost můžeme rozebírat v rámci poradenství. Cílem bude překonat klíčovou životní etapu a využít krizi pro vlastní růst.

Základní postupy koučinku jsou pro všechny klienty podobné. Rozdílné jsou především jejich potřeby a problémy, které se při koučování řeší.
Kouč je expert na člověka; nemusí rozumět problému, který koučovaný řeší. Je zodpovědný za proces, klient za výsledek.

Koučování umožní:

  • přivést k řešení problému
  • odstraňování bariér uvnitř člověka pro maximální využití vlastního potenciálu. V roli průvodce vás povedu k uvědomění, že způsob, jak věci řešíte, nemusí být jediný a nejlepší
  • vnést nový úhel pohledu a vystoupit ze zaběhnutých myšlenkových schémat
  • metoda založená na partnerském, poradenském přístupu, který zajišťuje rovnocenný vztah: klient – kouč. Klient je veden, nikoli manipulován k formování vlastních cílů a potřeb. V této fázi vám budu naslouchat a pomáhat měnit způsob myšlení
  • nastartovat změnu


Průběh koučování:

  • uvědomění si a stanovení vlastních cílů na podkladě rozebrání momentální celkové situace
  • hledání mnoha alternativních cest a volba té nejefektivnější; brainstorming, podpora vidět možnosti řešení, která vede k rozvoji kreativity, neotřelých řešení i nadhledu nad situací, kterou se snaží vyřešit
  • definování jednotlivých kroků a úkolů, na nichž mezi jednotlivými setkáními postupně pracuje.

Smyslem ale není Vám je připomínat; budu očekávat, že je splníte. Pokud ne, může to být signál, že cíl je špatný nebo pro Vás nemá takovou hodnotu. Řídím se pravidlem: Neradit a nepřebírat zodpovědnost!

Psychologická diagnostika

Metodika HDS:

Hoganův rozvojový test – odhaluje vzorce chování, které se mohou projevit pouze v kritických a zátěžových situacích a negativně ovlivnit další kariéru a mezilidské vztahy. V pracovním vztahu mohou znemožnit efektivní komunikaci či vedení týmu. Je určený pro exponované profese, kde klient čelí mimořádnému stresu.

Metodika PSSI:

Slouží pro identifikaci individuálního stylu, typického pro určitého jedince. Pomocí PSSI testu jsme schopní si vytvořit u každého klienta diferencovaný profil jeho osobnosti. Po zpracování PSSI testu můžeme zjistit, zda například převažuje u osobnosti tendence ke kognitivnímu řešení problémů nad intuicí, zda jde o nedostatek volní regulace vůle, nebo v jakém směru je vyjádřena porucha emotivity.
Důležitou vlastností osobnosti je být sebejistý a nedůvěřivý, (protože například jistá nedůvěra nás chrání před bezhlavým podnikáním), být reservovaný, sebekritický a pečlivý. Ocenění se dostává faktoru intuice - zde vznikají nové nápady, či nové objevy. Bez intuice nikdy není jedince schopen něco nového vytvořit. (Thomas Alva Edison musel být vysoce intuitivní osobností, podpořen úspěchem a chválou a dobrými finančními zdroji byl schopen vytvořit přes 100 vynálezů.) Optimální osobnost je optimistická, ctižádostivá a kritická. Být kritický, je schopnost postavit se jak ke svému dílu pozitivně a přivolat změnu, tak i k dílům druhých být kritický, znamená dosáhnout možnosti změn a náprav. Jako temperamentová složka osobnosti znamená být loajální, impulzivní, příjemný, klidný a ochotný.

Pro zjištění specifických osobnostních předpokladů souvisejících s kariérním směrováním využívám certifikované a validizované dotazníky:
MBTI, Dotazník manažerského stylu, Kariérní kompas, Dotazník zvládání zátěže, Dotazník komunikačního stylu